Dzieci osierocone, jak i zagrożone utratą opieki rodziców biologicznych często nie mogą liczyć na odpowiedni poziom edukacji. Nie mają możliwości rozwijania własnych zainteresowań, a do tego pochodząc z ubogich rodzin brak im nawet ciepłego posiłku w ciągu dnia. SOS Wioski Dziecięce to Stowarzyszenie działające na całym świecie. W 135 państwach już ponad milion dzieci oraz młodzieży uzyskało niezbędną pomoc, a przede wszystkim swoje miejsce na ziemi. Poczucie posiadania prawdziwej rodziny, której dotąd nie było bądź też nie spełniała ona swoich funkcji.

W Polsce Stowarzyszenie działa od 1984 roku i oferuje różne formy pomocy, począwszy od finansowej, a skończywszy na wsparciu od strony psychicznej, emocjonalnej.

Działania Stowarzyszenia to:

  • SOS Wioski Dziecięce,
  • Programy dla Młodzieży,
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu,
  • oraz Program Umacniania Rodziny.

Poszczególne programy dostosowane są do aktualnych potrzeb najmłodszych, ale i młodzieży. Ci, którzy stają się już na tyle samodzielni, że mogą podejmować pracę, korzystać z praktyk oraz edukacji na uczelniach wyższych, otrzymują dodatkowe formy wsparcia.

Dzieci zabrane ze swoich rodzinnych domów podczas interwencji trafiają do domów czasowego pobytu, w których oczekują na decyzję Sądu Rodzinnego, ale i tu mogą liczyć na pełne wsparcie i opiekę. Pomoc na każdej płaszczyźnie zyskują nie tylko dzieci osierocone bądź zagrożone utratą swojego miejsca w domu rodzinnym, ale i całe rodziny, które ze względu chociażby na ubóstwo, nie radzą sobie z rozmaitymi problemami. Forma pomocy uwzględnia zatem aktualne potrzeby, możliwości i priorytety.

Pomoc stała i doraźna

Każdy kto chce pomóc może to zrobić w dwojaki sposób. Przekazując darowiznę bądź też zostając wolontariuszem. Ręce do pracy, a przede wszystkim głowa pełna pomysłów i dusza gotowa, by oferować wsparcie i tak ważną obecność, zawsze są potrzebne. Z kolei zebrane datki pozwalają finansować budowę kolejnych osiedli, w których ciepło rodzinne odnajdują osamotnione pociechy. Najmłodsze, ale i te nieco starsze.

Wymogi, by zostać wolontariuszem nie są trudne do spełnienia, ale trzeba mieć na uwadze, że każda taka osoba bierze odpowiedzialność za powierzone jej zadania i musi znaleźć czas, wedle którego się zdeklarowała, będący poświęcony tym, którzy go najbardziej potrzebują.

Szczegółowe informacje odnośnie działalności Stowarzyszenia, form pomocy oraz, jak zostać wolontariuszem bądź przekazać darowiznę, znajdziemy na stronie https://wioskisos.org/.

artykuł sponsorowany