Każdy rodzic powinien być świadom tego, że dziecko, nawet w czasie zabawy zabawkami, które na pierwszy rzut nie budzą zastrzeżeń, jest narażone na niebezpieczeństwo. Niewiele trzeba do nieszczęścia – wystarczy źle skręcona zabawka lub niedokładnie wyszlifowane drewno, z jakiego jest wykonana, aby doszło do wypadku. Dlatego przed udostępnieniem jej dziecku należy dokładnie ją obejrzeć i sprawdzić wykonanie.

 

certyfikacja-zabawek

Ale nie tylko rodzice stoją na straży bezpieczeństwa swoich pociech. Robi to również państwo, które wprowadziło obowiązek dla firm zajmujących się produkcją zabawek przestrzegania zasad Dyrektywy Zabawkowej.

Czym jest Dyrektywa Zabawkowa?

Europejska „Dyrektywa Zabawkowa” 2009/48/WE odnosi się do zabawek wprowadzanych na rynek – zarówno w obrębie Wspólnoty Europejskiej, jak i w innych krajach objętych prawodawstwem UE. Dotyczy ona zarówno producentów zabawek, jak również importerów spoza krajów UE, którzy chcą wprowadzić swój towar na rynki Unii Europejskiej. Określa ona wymogi bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla dzieci.

Wiele specjalistycznych firm oferuje pomoc producentom i importerom w ocenie stanu ich wyrobów, a także w przeprowadzeniu procesu certyfikacji. Sam proces certyfikacji składa się z takich etapów jak: przygotowanie dokumentacji produktu, wprowadzenie do organizacji systemu jakości, certyfikacja wyrobów przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, a następnie przeprowadzanie audytów zgodności, których celem jest weryfikacja czy wszystkie wymagania przyjętych standardów są nadal utrzymywane.

Dowodem na to, że zabawka spełnia wymagania Dyrektywy zabawkowej i jej jakość nie budzi zastrzeżeń jest znak CE znajdujący się na produkcie.

Jakie zabawki podlegają Dyrektywie?

Oto tylko niektóre przykłady zabawek, które muszą podlegać certyfikacji:

  • Lalki
  • Samochody
  • Zabawki dla niemowląt
  • Tory wyścigowe
  • Zabawki wykonywane z drewna
  • Zabawki plastikowe
  • Zabawki elektroniczne

Certyfikacja wyrobów, jakimi są zabawki, dostarcza producentom wiele korzyści. Przede wszystkim budują zaufanie wśród klientów, zmniejszają ryzyko odpowiedzialności dzięki posiadaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających jakość produktu i ułatwiają rodzicom w dokonywaniu wyboru zabawki dla ich pociech.

artykuł sponsorowany

www.bureauveritas.pl